Elverum kulturhus

Postet av den 09.04.2012 i Arenaer, Featured slider | 0 kommentarer

Kul­tur­hu­set har 2 saler: STORSTUA med 350 seter og VESLESTUA med 63 seter. Begge saler egner seg for...

Les mer

Elverum folkehøgskule

Postet av den 09.04.2012 i Arenaer, Featured slider | 0 kommentarer

Elve­rum folke­høg­skule har spilt en bety­de­lig rolle i norsk his­to­rie – da sær­lig krigs­his­to­rie – siden sko­len...

Les mer

Glomdalsmuseet

Postet av den 09.04.2012 i Arenaer, Featured slider | 0 kommentarer

Glom­dals­mu­seet i Elve­rum har et moderne auditorium/kinosal med ca 150 seter byg­get i 2007. Den lig­ger i til­knyt­ning til...

Les mer
Designet av Eivind Høimyr | Basert på Aggregate theme av Elegant Themes | Google+