Om oss

 

 

Initiativet til å etablere Movies on War (MoW) kom fra det regionale filmmiljøet representert ved Østnorsk filmsenter og Film3, som i sin tur kontaktet Elverumregionen næringsutvikling AS (ERNU). Forslaget ble utredet og resulterte i at festivalen ble arrangert første gang i 2011. Festivalen finner sted medio november hvert år. I de første fire gjennomføringene var MoW organisert som et prosjekt i regi av ERNU. Fra 2015 er festivalen etablert som et ikke-kommersielt aksjeselskap eid av ERNU.

Festivalprofil:

Movies on War er viet film om fred og forsoning, krig og konflikt. Filmene vi viser i våre program dekker hele spekteret av væpnede konflikter uansett geografi, og gir innblikk i sosiale bevegelser, kulturelle begivenheter, folkelig opprør og politisk endring, både i fortid og nåtid. Siden filmmediets spede begynnelse har filmskapere utnyttet filmens språk til refleksjon over verdens kriger og konflikter. De har arbeidet for en bedre forståelse av de menneskelige, politiske, militære og sosiale drivkreftene bak disse konfliktene, og gjennom dette bidratt til arbeid for fred.

Som et unikt kulturinitiativ nasjonalt så vel som internasjonalt ønsker festivalen å bidra til å gjøre Innlandsregionen til en kjent og attraktiv destinasjon. Stedsutviklingen i Elverum har lang og tett historie knyttet til krig og konflikt, og bybildet har blitt sterkt påvirket av konflikter både fjern og nær fortid. Lokal forankring og lokalt eierskap er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle festivalen nettopp på dette stedet. Vi har god støtte fra offentlige myndigheter i regionen, og et nært samarbeid med andre utdannings- og kulturinstitusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Strategiplan 2015–2020

 

 

 

Styret i MoW AS består av:

Styreleder Knut Henrik Aas, daglig leder ERNU AS
Styremedlem Arngrim Ytterhus, tidligere daglig leder Østnorsk filmsenter
Styremedlem Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef Elverum kommune

 

Programrådet for 2016 består av:

Mona Pedersen, Anno Museum (leder)
Torunn Nyen, Kortfilmfestivalen
Ingrid Dokka, Norsk Filminstitutt
Jan Erik Holst, free lance redaktør og kritiker
Mette Kynsveen, Kulturhussjef Elverum kommune
Dag Hoel, filmprodusent og forfatter

 

KONTAKT OSS

PROGRAMANSVARLIG
Mona Pedersen
Mail
Tlf. 986 03 472

STYRELEDER
Knut Hen­rik Aas
Dag­lig leder
Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­Ut­vik­ling
Mail
Tlf. 934 00 154

WEB- OG DESIGNANSVARLIG
Eivind Høi­myr
Mail
Tlf. 40 55 06 95

POSTADRESSE
Movies on War
Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­Ut­vik­ling As
Post­boks 142
2402 Elverum

KOLLEKTIVTRANSPORT TIL ELVERUM FINNER DU HER:
Elverumekspressen
Trysilekspressen
NSB

Har du forslag til Movies on War?

Kontakt oss ved hjelp av dette skjemaet:

Captcha:
1 + 10 =

Designet av Eivind Høimyr | Basert på Aggregate theme av Elegant Themes | Google+