Om oss

En filmfestival om fred og forsoning, krig og konflikt…

Bakgrunn

Initiativet til å etablere Movies on War (MoW) kom fra det regionale filmmiljøet representert ved Østnorsk filmsenter og Film3, som i sin tur kontaktet Elverumregionen næringsutvikling AS (ERNU). Forslaget ble utredet og resulterte i at festivalen ble arrangert første gang i 2011. Festivalen finner sted medio november hvert år. I de første fire gjennomføringene var MoW organisert som et prosjekt i regi av ERNU. Fra 2015 er festivalen etablert som et ikke-kommersielt aksjeselskap eid av ERNU.

Festivalprofil

Movies on War er viet film om fred og forsoning, krig og konflikt. Filmene vi viser i våre program dekker hele spekteret av væpnede konflikter uansett geografi, og gir innblikk i sosiale bevegelser, kulturelle begivenheter, folkelig opprør og politisk endring, både i fortid og nåtid. Siden filmmediets spede begynnelse har filmskapere utnyttet filmens språk til refleksjon over verdens kriger og konflikter. De har arbeidet for en bedre forståelse av de menneskelige, politiske, militære og sosiale drivkreftene bak disse konfliktene, og gjennom dette bidratt til arbeid for fred.

Som et unikt kulturinitiativ nasjonalt så vel som internasjonalt ønsker festivalen å bidra til å gjøre Innlandsregionen til en kjent og attraktiv destinasjon. Stedsutviklingen i Elverum har lang og tett historie knyttet til krig og konflikt, og bybildet har blitt sterkt påvirket av konflikter både fjern og nær fortid. Lokal forankring og lokalt eierskap er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle festivalen nettopp på dette stedet. Vi har god støtte fra offentlige myndigheter i regionen, og et nært samarbeid med andre utdannings- og kulturinstitusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.

Styret – Movies on War AS

Inger Berger Bjørnebye
ERNU. Styreleder.

Anne Vigdis Ellingsen
Næringssjef, Elverum kommune. Styremedlem.

Line Margrethe Rustad
Kultursjef, Elverum kommune. Styremedlem.

Terje Nilsen
Daglig leder, Østnorsk filmsenter. Styremedlem.

Jørn Øversveen
Rådgiver for kultur, Hedmark fylkeskommune. Styremedlem.

Mona Pedersen
Avdelingsdirektør, Anno museum. Styremedlem.

Programrådet – Movies on War 2017

Mona Pedersen
Anno Museum. Leder.

Torunn Nyen
Kortfilmfestivalen.

Jan Erik Holst
Freelance redaktør og kritiker.

 

Mette Kynsveen
Kulturhussjef, Elverum kommune.

Dag Hoel
Filmprodusent og forfatter.

Strategiplan 2015–2020

Kontakt oss

PROGRAMANSVARLIG
Mona Pedersen
Mail
Tlf. 986 03 472

STYRELEDER
Inger Berger Bjørnebye
Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­Ut­vik­ling
Mail
Tlf. +47 932 67 505

FIMBOOKING
Jon Andreas Sanne
Mail
Tlf. +47 930 72 499

WEB
Eivind Høi­myr
Mail
Tlf. 40 55 06 95

DESIGN og MARKED
Martin Høgberget
Mail

Erik Lukashaugen
Mail

POSTADRESSE
Movies on War
Storgata 20
2406 Elverum