Pitchekonkurranse

Movies on War støtter den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet fred og forsoning, krig og konflikt med 100 000 kr!

Vinn 100 000 kr til ditt filmprosjekt

Sparebank1 Østlandet støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling til den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet fred og forsoning, krig og konflikt.

Kriterier

 • Konkurransen er åpen for alle manusforfattere.
 • Tematikken skal være knyttet til Movies on War sitt arbeidsfelt. Ideen må være relatert til krig, konflikt, fred og forsoning forankret i norsk historie eller samtid. Vi vil gjerne ha bidrag som utvider perspektivene og forståelsen av krig og krigens konsekvens.
 • Prosjektet, enten det er fiksjon eller dokumentar, må være tenkt i langfilm-/kinoformat. Det er en styrke, men ikke en forutsetning, om en produsent er tilknyttet prosjektet.

Hvordan foregår konkurransen?

 • Pitchen vil foregå på dagtid torsdag 16. november 2017 i Elverum rådhus.
 • Hvert prosjekt får 7,5 minutter til å presentere ideen. Presentasjonen kan inneholde muntlig fremlegg, filmklipp, bilder og annet materiale som utdyper ideen.
 • Juryen, som består av representanter fra filmbransjen, har deretter 7,5 minutter til å stille spørsmål.
 • Vinneren kåres på grunnlag av pitchen. Juryen vurderer pitchen utfra kriterier om gjennomførbarhet, originalitet og relevans.
 • Premien på kr 100 000 er gitt av Sparebank1 Østlandet og skal benyttes til utvikling av manus.
 • Kunngjøring av vinneren skjer på åpningen av Movies on War torsdag kveld 16. november i Storstua, Elverum kulturhus.
 • Resultatet av utviklingsmidlene skal kunne presenteres på en senere Movies on War.

Jury

 • Henrik Martin Dahlsbakken
  Henrik Martin Dahlsbakken Filmregissør
 • Jan Trygve Røyneland
  Jan Trygve Røyneland Manusforfatter
 • Mona Steffensen
  Mona Steffensen Filmprodusent

Tusen takk!

Movies on War ønsker å rette en stor takk til Sparebank1 Østlandet som leverer premien.

Takk til Østnorsk filmsenter som har støttet programmet.

Påmelding

 • Send inn en kort prosjektbeskrivelse på maksimalt 400 ord – én A4-side – innen fredag 3. november til post[at]moviesonwar.no (eller bruk knappen under).
 • Movies on War velger deretter ut de beste ideene som får framføre sin pitch foran en egen jury.
 • Alle som melder seg på vil bli kontaktet innen en uke etter påmeldingsfristen. De får da beskjed om de er valgt ut til selve konkurransen, eller om de må bearbeide ideen ytterligere.

Tid og sted

16/11, 13:00
Elverum Kulturhus - Veslestua