Hederspris til programrådets Torunn Nyen

Movies on War Torunn Nyen

Vi vil gratulere programrådsmedlem Torunn Nyen med Norsk Filmkritikerlags hedersbevisning: Budbringeren.

I begrunnelsen heter det:

«Den nominerte kan se tilbake på et langt liv i filmens tjeneste. Og vedkommende er fremdeles aktiv. Vi snakker om en kvinne som etter språkstudier i russisk og tsjekkisk, reiste til Stockholm og studerte filmvitenskap. Etter studiene begynte hun å arbeide i NRK som produksjonsleder, samtidig som hun også produserte og regisserte, klippet og skrev manus til en rekke dokumentarer og kortfilmer som frilanser. Men det er ikke for dette arbeidet hun er mest kjent.

I tillegg til sitt arbeid som frilanser og i NRK engasjerte hun seg i Norsk Kortfilmfond, som styremedlem i Det Norske Studentersamfunns filmutvalg, Norsk filmforbund, Bærum Filmklubb – og ikke minst som en av grunnleggerne av KORTFILMFESTIVALEN. Hun tok også initiativ til at Nordisk Panorama og Filmkontakt Nord ble etablert.

Kortfilmfestivalen ble etablert på Røros i 1978, som en ung og radikal motkultur til den etablerte filmbransjen og et monopolistisk NRK. I dag 38 år etter, er Kortfilmfestivalen en av grunnstøttene i norsk filmoffentlighet. Gjennom et par flyttinger, etablerte festivalen seg i Grimstad og vår Budbringer ble ansatt som fast daglig leder av festivalen i 1994.

Som mangeårig kunstnerisk og administrativ leder av Kortfilmfestivalen har Torunn Nyen alltid rettet blikket mot framtida; hun har alltid vært opptatt av å ligge foran – se det nye, strekke festivalen og presentere fremtida nesten før den var i gang. Hun er av den oppfatning av at manvirkelig skal sloss for det man tror på. Under det smilende og tilsynelatende milde vesenet, bor det en terrier – ei vaktbikkje! En våpendrager for filmkunsten.

Mange lurer kanskje på hvorfor ikke Budbringeren går til Kortfilmfestivalen som helhet. Men Filmkritikerlaget er av den oppfatning at festivalens første faste leder er den som har staket ut kursen, og som gjennom sitt arbeid har betydd så mye for norske filmtalenter. Uten Nyens engasjerte filmformidling, er det ikke sikkert festivalen hadde blitt hva den er i dag.

Torunn Nyen har nå trukket seg tilbake som daglig leder og kunstnerisk leder av Kortfilmfestivalen. Hun har gitt roret videre til dyktige og engasjerte folk, som driver videre i festivalens beste ånd. Det er også en god egenskap for en mangeårig leder og grunnlegger. Hun har dessuten ikke blitt pensjonist helt ennå, og har fremdeles oppgaver knyttet til festivalen.

Torunn Nyen kan se tilbake på et imponerende livsverk, som har vært av stor betydning for norsk filmoffentlighet, og på vegne av Norsk Filmkritikerlag ber jeg henne ta imot vår hedersbevisning: BUDBRINGEREN.»