Biskop Solveig Fiske åpner MoW 2015

Portrett av Biskop Solveig Fiske

Solveig Fiske. Foto: kirken.no

– Vi er svært glade for at biskopen har takket ja til å forestå den offisielle åpningen. Som organisasjon er vi livssynsnøytrale, men samtidig deler vi mange av de verdiene som biskop Fiske og Hamar bispedømme står for, og vi nærer dype beundring for biskopens arbeid mot urett og for menneskerettigheter, sier festivalens leder Mona Pedersen.

Biskop Solveig Fiske har markert seg som en tydelig stemme mot urett, og biskopen har et stort engasjement for menneskeverd og rettferdighet. Hun engasjerer seg blant annet for papirløse flyktninger, asylbarna og for voldutsatte kvinner samt homofiles rettigheter. Hamar bispedømme har lang tradisjon for å tale enkeltmenneskets sak, og har på denne måten vist vei både i kirken og i samfunnet for øvrig.

Solveig Fiske ble vigslet til biskop i Hamar bispedømme 17. desember 2006. Hun ble ordinert til prest i januar 1982. Før hun ble biskop, arbeidet hun en tid som konsulent i Kirkerådet, hun var residerende kapellan i Elverum i 12 år og senere sokneprest i Løten i 12 år. Hun har hatt en lang rekke kirkelige verv, blant annet som bispemøtets representant i Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk, Styreleder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Den norske kirkes representant i styringsgruppen for kampanjen «Stopp vold mot kvinner».