Hvem skriver historien? – Dahl, Moren og Sæther

  • Gudmund Moren
    Gudmund Moren
  • Hans Fredrik Dahl
    Hans Fredrik Dahl
  • Vegard Sæther
    Vegard Sæther Forfatter

Tid og sted

22/11, 16:30
Elverum Kulturhus - Veslestua

Om arrangementet

Hvem skriver historien?

Vi blir aldri ferdig med er verdenskrig, det kommer stadig nye opplysninger og nye meninger om hva som egentlig skjedde.

Som en del av vår nye satsing Books on War ønsker vi å presentere forfatterne Hans Fredrik Dahl, Gudmund Moren og Vegard Sæther som har jobbet omfattende med tematikken. De skal snakke om sine nye bøker, før vi tar diskusjonen rundt hvem som skriver historien, og hvem som eier den.
Moderator for anledningen er Mona Pedersen.

Om Krigen som aldri tar slutt – Én historie – mange fortellinger (Hans Fredrik Dahl)

Vi blir ikke ferdig med andre verdenskrig, fordi historien endrer seg hele tiden, med nye meninger, nye fakta, nye mentaliteter. Og selvfølgelig: med nye medier og nye ideer.

Mange forhold har hatt betydning for vår endrede forståelse av krigen – og hva den egentlig gikk ut på. Den erfarne historikeren Hans Fredrik Dahl tilbyr oss her et utsyn over krigslitteraturen, med utgangspunkt i oppgjøret i Nürnberg og rollen det fikk for ettertidens bedømmelse. Han tar også for seg virkningen av den kalde krigen mellom øst og vest, den økte oppmerksomheten rundt biologi og rasepolitikk, og utviklingen i synet på fascismen.

Historien vil bli skrevet om – uansett, sier Hans Fredrik Dahl, og slik må det være. Det gjelder ikke minst andre verdenskrig. Det er ingen grunn til å utsette det.

Om Okkupanter; historien om Trudel og Georg Bauer (Gudmund Moren)

Trudel og Georg var begge født i 1913, hun i Berlin, han i Metz. De vokste opp i mellomkrigstidas Tyskland. Som 18-åring valgte han å marsjere med Hitler, mens hun var apolitisk.

Begge endte i Oslo i 1941, der han arbeidet for den tyske Sikkerhetstjenesten, hun for Rikskommissariatet. De ble forelsket og forlovet seg i 1944.
8.mai 1945 førte til store forandringer. De kom fra hverandre, hun ble internert, han ble arrestert og satt på Akershus. Seinhøstes 1945 fikk de kontakt med hverandre igjen og fikk skrive brev. Disse brevene åpner for et unikt innblikk i livene til to tidligere okkupanter. deres. Hva tenkte de (og millioner av andre tyskere) og hvordan levde de etter den grusomme krigen?

Boka Okkupanter. Historien om Trudel og Georg Bauer har fått god mottakelse i norsk presse. Hilde Østby (Aftenposten) kaller boka «oppsiktsvekkende og fascinerende»:

«Sobert og edruelig skraverer han (forfatteren) frem bildet av de to, av hverdagslivet som okkupanter, av frigjøringen av Norge, av ekteskap og barnefødsel, og av den langvarige kampen for å få Georg ut av fengsel etter krigen …».

Om Frontsøstre – Norske kvinner under hakekorset (Vegard Sæther)

Her fortelles en annerledes historie om kvinners innsats under 2. verdenskrig. Hva motiverte noen til å bli frontsøstre, hvordan utøvde de sin tjeneste, og hva ventet dem da krigen var slutt? Rundt 450 norske frontsøstre ble dømt som landssvikere. Sæther vurderer de nylig frigitte saksdokumentene i et bredt perspektiv, og gir for første gang en samlet presentasjon av frontsøstrenes plass i norsk krigshistorie.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord, og arrangeres som et sideprogram under årets utgave av Movies on War.

Tid og sted

22/11, 16:30
Elverum Kulturhus - Veslestua