Books on War | Litterært mestermøte – Marte Michelet & Anne Bitsch

  • Anne Bitsch
    Anne Bitsch Forfatter
  • Marte Michelet
    Marte Michelet Forfatter

Tid og sted

Spesialarrangement
20/11, 17:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Om arrangementet

Vi har invitert forfatterne Anne Bitsch og Marte Michelet til Books on War for å snakke om deres bøker som på ulike måter utfordrer vårt nasjonale selvbilde.

Anne Bitsch’ bok Brorskapet – En historie om drapet på Benjamin Hermansen (Gyldendal, 2021) setter spørsmålstegn ved hvordan historien om drapet på Benjamin Hermansen er blitt fortalt i ettertid og om fremveksten av det nynazistiske miljøet i Norge på 80-,90-og 2000 tallet. Bitsch bruker også tid på en lite behandlet side av den norske krigshistorien nemlig trådene fra fra NS og gammelnazistene videre inn i nynazistene i Sverige og Norge på 1980 og 90 tallet.

Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, Unnvikelsene, hemmeligholdet (Gyldendal, 2018) er en bok som avdekker nye sider ved den etablerte fortellingen om Holocaust i Norge. «Vi må slutte å tenke at motstand mot den autoritære, høyreradikale, rasebaserte samfunnsvisjonen var, eller er selvsagt for nordmenn» skriver Marte Michelet i etterordet til boken «Først da kan vi forstå hva som sto, og fortsatt står på spill».
Dette utsagnet kan stå som et utgangspunkt til samtalen mellom Bitsch og Michelet som også vil snakke om deres vei inn i fortellingene om, bøkenes tilblivelse, mottagelse og hva som kan skje når vi rokker ved den store patriotiske fortellingen om krigen og vårt eget selvbilde.

Moderator: Birgitte Sigmundstad, filmskaper, billedkunstner og medlem av programrådet på Movies on War

Om bøkene:

Brorskapet av Anne Bitsch:
Boken Brorskapet omhandler drapet på Benjamin Hermansen. Drapet på Hermansen som ble kalt det første rasistiske drapet i Norge rystet hele nasjonen og Anne Bitsch viser i sin bok at det ikke var så tilfeldig om historien i ettertid har fortalt. Ved å gå tett på gjerningsmennene og deres fortelling beskriver hun det nynazistiske miljøet i Norge på 80-, 90- og 2000-tallet.

Hva visste hjemmefronten? av Marte Michelet:
Hva visste Hjemmefronten utkom i 2018. Boken som beskriver Hjemmefrontens unnfallenhet overfor Holocaust i Norge skapte mye debatt. I desember 2018 arrangerte UiO og holocaust senteret et hel dags seminar om boken. Under «Høstenes viktigste historiesamtale» møtte Michelet støttespillere og kritikere av boken. I 2020 kom Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste Hjemmefronten (Dreyers forlag) Bjarte Bruland, Elise B. Berggren og Mats Tangestuen. I 2021 kom Michelet ut med en bok kalt Tilsvar Svar på Motboken til Hva visste hjemmefronten? (Gyldendal forlag).

Sted og tid: Storstua Elverum kulturhus 20.11 klokken 17:00
Pris: 250,-
Gratis med festivalpass, hent ut plassbillett ved fremvisning av passet.
Kjøp festivalpass her!

Tid og sted

Spesialarrangement
20/11, 17:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Mer «Books on War»: