Festivaltema 2017

Dette er hovedtemaene for Movies on War filmfestival 2017.

Fake news | 1917 | Kupp | Andre

Hva er forskjellen på falske nyheter og tradisjonell propaganda? Hvilken sammenheng har falske nyheter og sosiale medier? Og kan falske nyheter true verdensfreden? Vi setter fokus på falske nyheter med filmer og debatt i et samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen.

Temagjester

 • Aage Borchgrevink
  Aage Borchgrevink Forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité
 • Andrei Soldatov
  Andrei Soldatov Journalist, forfatter
 • Bente Kalsnes
  Bente Kalsnes Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Brita Møystad Engseth
  Brita Møystad Engseth Filmkritiker og samfunnsdebattant
 • Erik Veum
  Erik Veum Journalist og forfatter. Vaktsjef og reporter i NRKs utenriksavdeling.
 • John Færseth
  John Færseth Forfatter

Temaprogram

 • 16/11, 16:00
  Elverum Kulturhus - Veslestua
  18/11, 12:00
  Elverum Kulturhus - Storstua
 • 18/11, 17:15
  Elverum Kulturhus - Storstua
 • 17/11, 18:00
  Elverum Kulturhus - Veslestua
 • 18/11, 14:00
  Kommunestyresalen, Elverum rådhus
 • 16/11, 16:00
  Elverum Kulturhus - Veslestua
  18/11, 12:00
  Elverum Kulturhus - Storstua
 • 18/11, 10:00
  Elverum Kulturhus - Storstua

Fake news | 1917 | Kupp | Andre

1917 var et svært dramatisk år hvis hendelser fikk langvarige ringvirkninger. Vi konsentrerer oss om to av våre naboland i programmet vårt: I Russland starter oktoberrevolusjonen som la grunnlaget for opprettelsen av Sovjetunionen. Dette la også grunnlaget for at Finland i år feirer 100 år med selvstendighet. Vi markerer disse begivenhetene ved å vise revolusjonær russisk filmkunst, og to finske filmer som på ulikt vis skildrer Finland før og nå.

Temaprogram

Fake news | 1917 | Kupp | Andre

Et kupp er beskrevet som en rask, dristig og heldig utført handling; en statsomveltning utført av politisk eller militær ledelse. Kupp preget internasjonal dagsorden for noen tiår siden, og er særlig assosiert med Latin-Amerika. I årets filmserie setter vi søkelys på Costa-Gavras filmer hvor kupp er et gjennomgangstema. Vi ser også nærmere på Cuba og ikonet Che Guevara.

Temaprogram

Fake news | 1917 | Kupp | Andre

Som tidligere år tilbyr vi et eget program for skoleelever i Elverum, et program som er svært viktig for oss. Vi har også filmer som tematiserer tilværelsen i kjølvannet av krig og håndteringen av forsoningsprosesser. Dagsaktuell film fra Syria gir innblikk i den grusomme krigen som pågår. Et av høydepunktene i år er urpremieren på MODDIS FORBUDTE SANGER – en film som viser viktigheten av musikk og kulturuttrykk, både i krigs- og fredstid.

Program