Frem fra glemselen – Elverum før, under og etter krigen

[two_third]

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket presenterer vi et unikt filmprogram bestående av ulike klipp tatt fra filmaviser og annet materiale gjemt dypt inne i bibliotekets magasiner. Klippene er hentet ut og satt sammen spesielt for denne anledningen, og mange av dem har ikke sett dagens lys siden første gang de ble vist.

Programmet viser glimt fra Elverum i årene like før krigen, de tar oss med inn i krigsårene sett gjennom linsa til den lokale fotografen Erling Syringen, så vel som fra NS-regimets propagandaapparat. Vi blir med på razzia på Terningmoen våren 1945 hvor tyske soldater og lokale nazister og tyskerjenter blir plukket ut av milorg og britiske Red Devils. Vi får se byen atter reise seg av ruinene og vi blir med på utflytterdag på Glomdalsmuseet før kong Haakon VII avduker kongebautaen ved Elverum folkehøgskole i 1950. Bildene spenner fra impresjonistiske glimt fra hverdagsliv og mennesker fanget i forbifarten, til strengt regisserte reportasjer.

Bildene gir et helt unikt innblikk i en forgangen tid, samtidig som de også viser noe av stemningen som hersket under og etter krigen. Programmet består av ni ulike klipp og har en samlet spilletid på om lag 50 minutter. Deler av filmklippene er uten lyd og disse vil ledsages av levende musikk.

Vi retter en stor takk til Randi Østvold og Nasjonalbiblioteket som har kuratert programmet for oss. Takk også til Anno Glomdalsmuseet for visningsrettighet til Syringen-materialet.

[/two_third] [one_third_last]
#MoW15_Spesial
#MoW15_Lokal
#MoW15_Frem_Fra_Glemselen

Filmklippene har følgende titler:

  • Også vi når det blir krevet – fra vinterfellesøvelsene «et sted i Norge» januar 1940
  • Krigen i Norge – aprildagene 1940
  • Elverum 1939-1950
  • Minister Lunde besøker Glomdalsmuseet 1942
  • Pelsdyrutstilling på Elverum 1943
  • Rettsoppgjøret – Razzia på Terningmoen 1945
  • Elverum reiser seg av ruinene 1946
  • Utflytterdagen feires på Glomdalsmuseet, Glomdalsbruden 1951
  • Kongens nei i Elverum – avduking av minnesmerke 1950
[/one_third_last]