Glomdalsmuseet

Glom­dals­mu­seet i Elve­rum har et moderne auditorium/kinosal med ca 150 seter
byg­get i 2007. Den lig­ger i til­knyt­ning til stort resep­sjons­areal og kafe
Vel­eg­net for spe­si­elle vis­nin­ger av dokumentarfilm.

[fb-share] [tweetbutton]

Leave a Comment