Pitchekonkurranse 2016

Sparebanken Hedmark støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling til den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet krig og konflikt, fred og forsoning.

idekonkurranse-i-samarbeid-med-sparebanken-hedmark

 

Kriterier

 • Konkurransen er åpen for alle manusforfattere.
 • Tematikken skal være knyttet til Movies on War sitt arbeidsfelt. Ideen må være relatert til krig, konflikt, fred og forsoning forankret i norsk historie eller samtid. Vi vil gjerne ha bidrag som utvider perspektivene og forståelsen av krig og krigens konsekvens.
 • Prosjektet, enten det er fiksjon eller dokumentar, må være tenkt i langfilm-/kinoformat. Det er en styrke, men ikke en forutsetning, om en produsent er tilknyttet prosjektet.

 

Påmelding

 • Send inn en kort prosjektbeskrivelse på maksimalt 400 ord – én A4-side – innen fredag 4. november til post[a]moviesonwar.no.
 • Movies on War velger deretter ut de beste ideene som får framføre sin pitch foran en egen jury.
 • Alle som melder seg på vil bli kontaktet innen en uke etter påmeldingsfristen, ca. 11. november. De får da beskjed om de er valgt ut til selve konkurransen, eller om de må bearbeide ideen ytterligere.

 

Hvordan foregår konkurransen?

 • Pitchen vil foregå på dagtid torsdag 17. november 2016 i Veslestua, Elverum kulturhus.
 • Hvert prosjekt får 7,5 minutter til å presentere ideen. Presentasjonen kan inneholde muntlig fremlegg, filmklipp, bilder og annet materiale som utdyper ideen.
 • Juryen, som består av representanter fra filmbransjen, har deretter 7,5 minutter til å stille spørsmål.
 • Vinneren kåres på grunnlag av pitchen. Juryen vurderer pitchen utfra kriterier om gjennomførbarhet, originalitet og relevans.
 • Premien på kr 100 000 er gitt av Sparebanken Hedmark og skal benyttes til utvikling av manus.
 • Kunngjøring av vinneren skjer under åpningen av Movies on War torsdag 17. november 2016 kl. 19.00 i Storstua, Elverum kulturhus.
 • Resultatet av utviklingsmidlene skal kunne presenteres på en senere Movies on War.