Mads Gilbert åpner Movies on War 2022

Mads Gilbert vil åpne årets utgave av Movies on War i Elverum, torsdag 17. november. 

Movies on War i Elverum arrangeres for tolvte gang 16.-20. november 2022. I år har administrasjonen ønsket å trekke frem noen som har gjort en stor tjeneste for solidaritet og hjelpearbeid. Festivalsjef Øystein Egge har følgende kommentar til valg av årets åpningstaler:

“Etter en uvirkelig vår med stor uro og krig i Europa var det viktig for oss å trekke frem noen som jobber med de humanitære sidene ved våre tema, og som aktivt jobber for fred. Mads Gilbert har gjennom en mannsalder vært et fremstående navn gjennom sitt virke som lege og internasjonal solidaritetsarbeider i konfliktpregede områder. Han har også bidratt til å sette agenda gjennom sine bøker og vitnefortellinger i nyhetene. Hans mot og engasjement er inspirerende og vi er svært glade for at Mads ønsker å åpne årets festival.”

– Mads Gilbert har gjennom en mannsalder vært et fremstående navn gjennom sitt virke som lege og internasjonal solidaritetsarbeider i konfliktpregede områder.

Gilbert har følgende kommentar til festivalen:

“Movies on War er en svært viktig og dessverre hyperaktuell filmfestival om krig og konflikt, fred og forsoning. På denne unike festivalen får du mulighet til å oppleve film som virkelig måler temperaturen på den feberhete verden vi lever i. De ulike program-delene bringer det beste fra både inn- og utland. Filmtitlene dekker et bredt spekter av væpnede konflikter globalt. De gir innblikk i viktige sosiale bevegelser, kulturbegivenheter, ulike folkelige bevegelser og opprør – og du kan se filmer om politisk endring i fortid så vel som i nåtid.”

Mads Gilbert trekker frem viktigheten av film for å forstå den brutale virkeligheten mange lever i, før han kommer med en tydelig oppfordring:

“Skal vi forstå den brutale virkeligheten mange medmennesker lever i, trenger vi kunsten, uavhengige filmskapere og fri dokumentasjon. Kom på festivalen!”

– På denne unike festivalen får du mulighet til å oppleve film som virkelig måler temperaturen på den feberhete verden vi lever i.

Om årets åpningstaler:

Mads Gilbert er spesialist i anestesiologi, overlege dr.med. og prof.em. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har over 40 år vært aktivt engasjert i utviklingen av akuttmedisinske systemer i Nord-Norge og på Svalbard. Siden 1981 har han drevet medisinske solidaritetsprosjekter i det globale SØR (Burma, Kambodsja, Angola, Palestina m.m.). Solidaritetsarbeidet har hatt særlig fokus på opplæring, kapasitetsbygging og etablering av lokale «overlevelseskjeder» for akutt syke og skadde basert på samspillet mellom lekfolk og helsearbeidere. Gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse mellom SØR og NORD har også bidratt til styrking av norsk akuttmedisin og modeller for opplæring som ‘Landsbyuniversitetet’ (‘The Village University’).

Som forsker og fagperson har han understreket betydningen av å styrke mestringskapasitet og resiliens hos dem som rammes av krig, undertrykkelse og kriser. Han er regelmessig i okkupert Palestina i samband med medisinske prosjekter, spesielt i Gaza. Han har vært forfatter og medforfatter av flere bøker: ‘Save Lives Save Limbs’ (Third World Network, Malaysia, 2000), ‘Øyne i Gaza’ (Gyldendal 2009); ‘Natt i Gaza’ (Kagge 2014); ‘Katastrofepsykologi’ (3.utg, Fagbokforlaget 2018) i tillegg til en lang rekke vitenskapelige artikler om samme tema. I 2013 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden av H.M. Kong Harald for sin innsats med å utvikle helsetjenestetilbudet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Åpningen av årets festival vil finne sted i storstua på Elverum Kulturhus 17. november klokka 18:00.
Festivalprogram samt billetter, vil legges ut i starten av oktober.