2-faking-mind_stills
2-faking-mind_stills
6-faking-mind_stills
6-faking-mind_stills
image-w1280
image-w1280
naised_rindjoonel_2
naised_rindjoonel_2

Nordisk-baltisk konkurranse 1: Faking Mind / Women on the Frontline

Aldersgrense: 12 år

Visninger

Q&A
18/11, 14:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Omtale

Faking Mind | Regi: Karrar Al-Azzawi
Norge | 2022 | 21 minutter

Faking Mind er en kort dokumentar som tar sikte på å undersøke Deepfake-teknologien og bruken av den i informasjonskrigen i den pågående russiske invasjonen av Ukraina. Filmen viser hvordan Ukraina og Russland bruker Deepfake-teknologi i krigen uten å ta noen side.
Filmen har som mål å stimulere kritisk tenkning og skape bevissthet om Deepfake og dens innvirkning på mennesker og vårt samfunn.

Faking mind is a short documentary aimed at investigating the Deepfake technology and its use in the information war in the ongoing Russian invasion of Ukraine. The film depicts how Ukraine and Russia are using the Deepfake technology in the war without taking any side.
The film aims to stimulate critical thinking and create awareness of the Deepfake and its impact on people and our society.

 

Women on the Frontline (Naised rindejoonel) | Regi: Ivar Heinmaa
Estland | 2021 | 55 minutter

Oksana, Anna, Tatjana og Marina er i krig, hver med sitt eget motiv og Sin egen skjebne. De er kvinner med et liv som i likhet med mange andres, ble forandret av den sivile uroen som startet i 2014 på Maidan-plassen i Kiev. Filmen følger kampene deres gjennom flere år og årstider og dekker både hverdagslige aktiviteter så vel som farlige situasjoner under skuddveksling.

Omtale: Baltiske filmdager

Women on the Frontline: Oksana, Anna, Tatjana, and Marina are at war, each with their own motive, and their own destiny. They are women with a life that, like many others, was changed by the civil unrest that started in 2014 at Maidan square in Kyiv. The film follows their struggles through several years and seasons and covers both daily activities as well as dangerous situations during gunfights at the frontlines.

Gjester

Visninger

Q&A
18/11, 14:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Mer av konkurranse-programmet:

nbk-button2
nbk-button3
nbk-button4
nbk-button5