og-andre-historier-2
og-andre-historier-2
og-andre-historier-4
og-andre-historier-4
stillfratheparkavanderseiebakke
stillfratheparkavanderseiebakke
thepark
thepark

Nordisk konkurranse 3: The Park / Og andre historier

Aldersgrense: 15 år

Visninger

Q&A
19/11, 21:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Omtale

The Park | Regi: Anders Eiebakke
Norge | 2020 | 26 minutter

Eiebakkes verk er et lite knippe essayfilmer som gjør tilgjengelig det vi trenger aller mest når smittevernet snevrer inn både tankerommet og det sosiale rommet, nemlig en radikal utvidelse av horisonten vi lever og reflekterer innenfor. Her presenteres vi for bilder av forfrosne skulpturer i Vigelandsparken, mens en stemme i voice-over kommenterer stedet, altså parken, men også deler sine tanker rundt pandemien. Det er et vakkert, tenksomt og tålmodig verk, som bryter opp vanetenkning og stereotypier rundt pandemien ved å trekke linjer mellom konspirasjonsteorier, isolasjon, holocaust, deportasjonen av jøder i 1942 (som begynte rett utenfor Vigelandsparken), men også verdien av minner, forholdet mellom å være voksen og barn, pluss tanker om overvåkning og de digitale algoritmenes usynlige forbindelseslinjer mellom storkapitalen og våre liv. (hentet fra amiff.no)

The Park Eiebakkes work is a small collection of essay films that gives us access to what we need the most when the COVID-19 restrictions limit both our social- and mind space, a radical expansion of the horizon that we live and reflect in. Here we are presented with pictures of frozen sculptures in Vigelandsparken, while a voice-over comment on the place, as in The Park, but also shares its thought about the pandemic. It is a beautiful, thoughtful and patient work, that challenges our thoughts and stereotypes about the pandemic by combining conspiracy theories, isolation, Holocaust, deportation of Jews in 1942 (that in Oslos case began at the Vigelandspark), but also the value of memories, the relationship between being a grown-up and a child, plus thoughts of surveillance and the opaque digital algorithms connecting big capital with our lives. 

Og andre historier | Regi: Birgitte Sigmundstad
Norge | 2021 | 35 minutter

Og andre historier tar for seg fortellinger fra 2. verdenskrig. Gjenstander, fotografier, bilder, aviser og ukeblader funnet i eget hjem, arkiver og på loppemarked danner rammen for små fortellinger om krigen og krigens ettertid. Kunstnerens egne søk på auksjon og stadig graving etter fortellinger snakker om vår tilsynelatende evige fascinasjon for denne krigen og om fortellinger som fortsatt ligger urørt eller som vi aldri ser ut til å bli ferdig med.

Og andre historier er en samlers film. Både av fortellinger og bilder. Stilen er essayistisk med en fortellerstemme som binder historiene sammen og kommenterer materialet og handlingene. Filmen er delt opp i små kapitler og tar oss med både til Nørholm, arkivet i Kristiansand og på besøk hos kunstnerens egne slektninger.

And Other Stories encompasses several short narratives on material traces from The War that touch on ideology and community during the war years. Photographs, objects, newspapers, and findings from archives and at flea markets are turned into small stories about the aftermath of the war. The artist’s own auction searches and interest in stories on the topic speak of our seemingly eternal fascination with this war. And Other Stories is a collector’s film. The style is essayistic with a narrator’s voice that ties the stories together and comments on the material and the actions. The film is divided into small chapters and takes us both to Knut Hamsun´s home Nørholm, the Archive in Kristiansand, and on a visit to the artist’s own relatives.

Gjester

  • Birgitte Sigmundstad
    Birgitte Sigmundstad Moderator

    Birgitte Sigmundstad er billedkunstner og dokumentarfilmskaper. Hun er utdannet ved Surrey Institute of Art & Design. Filmene hennes inkluderer blant annet «En dag med historien (2010) «Brevet til Kulturministeren (2012) », Odel (2015), Hammersborg Protecting the Bygone Future (2016) og Kunst og ukunst (MoW2020). I 2007 mottok hun Einar Granums kunstpris og i 2011 statens Garantiinntekt for kunstnere.
    Birgitte er opptatt av festivalens tema og har laget flere filmer som kretser rundt andre verdenskrig. Hun sitter også i programrådet til filmfestivalen Movies on War.

    Birgitte er moderator i samtalen med Erik Poppe

Billetter

Visninger

Q&A
19/11, 21:00
Elverum Kulturhus - Veslestua