ahoef_7_credit_sophie-soborg-mosbaek
ahoef_7_credit_sophie-soborg-mosbaek
the-story-of-bodri_07_dockhus-animation_stina-wirsen
the-story-of-bodri_07_dockhus-animation_stina-wirsen
picture1
picture1
emerich_3_web
emerich_3_web

Nordisk konkurranseprogram 2

Aldersgrense: 12 år

Visninger

Q&A
17/11, 15:45
Elverum Kulturhus - Veslestua

Omtale

Det finnes ingen naboer her lenger | Regi: Signe Rosenlund-Hauglid
Norge | 2023 | 11 min

Hanna Asefaw vokste opp i Oslo på slutten av nittitallet med hennes Eritreiske familie. De bodde i et kommunalt boligkompleks for familier med lave inntekter. Da det ble solgt til private investorer ble beboerne kastet ut. Asefaw går tilbake i barndommen og reflekterer over fellesskapet, mangfoldet og tilhørigheten. Hun er kritisk til den norske boligpolitikken.

A Home on Every Floor Hanna Asefaw grew up in the late 90s in Oslo with her Eritrean family. They lived in a council housing project for low-income families. When it was sold to a private investor the tenants were evicted. Asefaw revisits her childhood, reflecting on community, diversity and belonging. She is critical of Norwegian housing policy.

Historien om Bodri | Regi: Stina Wirsén
Sverige | 2022 |  13 minutter

“Mitt navn er Hédi, jeg skal fortelle deg om min barndom. Jeg var et lykkelig barn i en lykkelig by i Tyskland. Det som skjedde med meg er vanskelig å fortelle, og vanskelig å høre på. Fortsatt ønsker jeg å fortelle deg det, og jeg vil at du skal lytte. For vi mennesker kan gjøre så mye ondt, men også så mye godt. Vi har alle et valg, og vi kan velge det gode.” En animert kortfilm for barn om Holocaust.

The Story of Bodri “My name is Hédi, I’ll tell you about my childhood. I was a happy child in a happy city in Germany. What happened to me is hard to tell and hard to listen to. I still want to tell you and I want you to listen. For we humans can do so much evil but also much good. We all have a choice, and we can choose the good.” An animated short for younger children about the Holocaust.

En sammankomst | Regi: Julia Ammouri og Montadar Saleh
Sverige | 2023 |  12 minutter

Sverige har en av de høyeste forekomstene av dødlige skyteepisoder i Europa, og en ny generasjon krever forandring. Denne dokumentaren følger Alexander Zadruzny, en ung aktivist som er på frontlinjene med initiativet “Collective Grief”. Gjennom Alexanders historie får vi innsikt i hans personlige tranformasjon til å bli en aktivist, og hans perspektiver på hvordan man kan takle en av Sveriges største utfordringer i dag.

Regissørene Montadar Saleh og Julia Ammouri jobbet som ungdomskorrespondenter for produksjonsselskapet Fanzingo, et produksjonsselskap i Sverige som jobber for å belyse underrepresenterte stemmer. Gjennom film har de ønsket å rette søkelyset på sosialt engasjerte unge mennesker fra deres nabolag. Deres første dokumentarsamarbeid var filmen This is Alby som hadde premiere på Tempo Dokumentarfilmfestival i 2022. En sammankomst er deres andre samarbeid,

A Gathering Sweden has one of the highest rates of deadly shootings in Europe, and a new generation is demanding change. This documentary follows the journey of Alexander Zadruzny, a young activist who is at the forefront of the Collective Grief initiative. Through Alexander’s story, we explore his personal transformation into an activist and gain insight into his perspective on tackling one of Sweden’s greatest challenges today.

Montadar Saleh and Julia Ammouri worked as youth correspondents for the production company Fanzingo, a production company in Sweden who works with highlighting underrepresented voices. Through film they wanted to highlight socially engaged young people from their neighborhoods. Their first short documentary, This is Alby, had premiere on Tempo Dokumentärfilmfestival 2022. A gathering is their second film working together.

Emerich – ingen föds till fascist | Regi: Maria Bolme
Sverige | 2023 |  10 minutter

En introduksjon til livet og det unike livssynet til Emerich Roth. Emerich som gikk bort i januar 2022, var en av de siste overlevende etter Hitlers Holocaust. Filmen er basert på hans egne ord, med et fokus på dialogen hans med unge mennesker som han aktivt holdt etter at han ble pensjonist. Emerich er delvis portrettert av en dukke.

Emerich – No One Is Born a Fascist The film is an introduction to the life and unique approach of Emerich Roth. Emerich, who passed away in January 2022, was one of our last survivors of Hitler’s Holocaust. The film is based on his own words, with a focus on the dialogue with young people that he started after his retirement. Emerich is partly portrayed by a puppet.

Gjester

  • Maria Bolme
    Maria Bolme Filmskaper

Visninger

Q&A
17/11, 15:45
Elverum Kulturhus - Veslestua

Mer av konkurranse-programmet:

nk1
nk3
nk4