feasting-junta
feasting-junta
1741287138-56159b8922fb48e654810ac8b924662a56132af1844f00650c5b6ee12a27734d-d
1741287138-56159b8922fb48e654810ac8b924662a56132af1844f00650c5b6ee12a27734d-d
pianolesson-pianolektion-2022-alvar-eva-kram-2
pianolesson-pianolektion-2022-alvar-eva-kram-2
2-skjelv-du-pa-handa-vladimir-2048x1280
2-skjelv-du-pa-handa-vladimir-2048x1280

Nordisk konkurranseprogram 3

Aldersgrense: 15 år

Visninger

Q&A
18/11, 10:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Omtale

Feasting Junta | Regi: André Córdova Rudstedt
Sverige | 2023 | 8 min

Feasting Junta er en film animert med kunstig intelligens som illustrerer den Chilenske juntaen i deres lykkelig fest, plutselig forvandles de til fryktingytende dyriske vesner og slipper løs sin undertrykkelse mot landet. Deres brutalitet er åpenbar der de ødelegger landets kunst og bøker, og kun etterlater seg aske og støv. Fortsatt er det håp: i kondorene som søker hevn mot sine undertrykkende herskere.

Feasting Junta is an AI animated film that illustrates the Chilean junta as they feast happily, until they transform into terrifying animal creatures, unleashing their oppression upon the country. Their brutality is laid bare as they destroy the country’s art and books, leaving nothing but ash and dust. Yet hope flickers in the form of condors seeking revenge against the oppressive rulers

 

Tragedien i Bjerkvik | Regi: Karine Næss Frafjord
Norge | 2023 | 21 min

Natt til 13. mai 1940 angrep ni britiske krigsskip den lille bygda Bjerkvik utenfor Narvik. Bygda ble bombet sønder og sammen. De allierte hadde fått informasjon om at tyskere befant seg der, men innen de nådde frem hadde tyskerne forlatt bygda og de sivile var flyttet hjem. 14 sivile ble drept, blant dem Magne Øymos tvillingbror Kjell på fem år, og moren Marie.

Flukten for å redde livet var svært dramatisk for Magne Øymo (87) som den gang var et barn på fem år. Men han husker detaljene svært godt, og han tar oss med på fluktruten hvor han forteller sin historie. Det tok nesten 80 år før han orket å snakke om det. I og med at det var de allierte, våre venner, som sto bak angrepet, ble historien dysset ned og den er en lite kjent del av den norske krigshistorien.

The Tragedy iBjerkvik On the night of 13 May 1940, nine British warships attacked the small village of Bjerkvik outside Narvik. The village was bombed to pieces. The Allies had received information that Germans were there, but by the time they arrived the Germans had left the village and the civilians had moved home.
14 civilians were killed, among them Magne Øymo’s twin brother Kjell, aged five, and his mother Marie.

The flight to save his life was very dramatic for Magne Øymo (87), who was a child of five at the time. But he remembers the details very well, and he takes us on the escape route where he tells his story. It took almost 80 years before he could bear to talk about it. As it was the allies, our friends, who were behind the attack, the story was glossed over and it is a little-known part of Norwegian war history.

 

Pianolektion | Regi: Nils-Erik Ekblom & Tom Norrgrann
Finland | 2022 | 14 min

To unge liv vikles sammen til melodien fra et piano mens verden går av hengslene rundt dem under andre verdenskrig

The Piano Lesson Two young lives intertwine to the melody of a piano as the world goes mad around them during WW2

 

Skjelv du på handa, Vladimir? | Regi: Odveig Klyve
Norge | 2023 | 13 min

Stemmer fra hele verden blir hørt i denne kortdokumentaren om krigen i Ukraina. De uttrykker sine reaksjoner på nåtidens politiske hendelser ved å lese et dikt. En norsk dikter skrev dette diktet 14. mars 2022, og publiserte det på sosiale medier samme dag. Diktet ble fort delt flere tusen ganger, og folk begynte spontant å oversette teksten. Diktet har nå blitt oversatt til over 100 forskjellige språk og dialekter.

Does Your Hand Shake, Vladimir? Voices from all over the world are heard in this short documentary from the war in Ukraine. They express their reaction to contemporary political events by reading a poem. A Norwegian poet wrote this poem on March 14, 2022 and published it on social media the same day. The poem was quickly shared several thousand times. And spontaneously people started to translate the text. The poem has now been translated into more than 100 different languages and dialects.

Gjester

 • Odveig Klyve
  Odveig Klyve Filmskaper
 • Nils-Erik Ekblom
  Nils-Erik Ekblom Filmskaper
 • Karine Næss Frafjord
  Karine Næss Frafjord Filmskaper
 • Børge Solem
  Børge Solem Filmskaper

Visninger

Q&A
18/11, 10:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Mer av konkurranse-programmet:

nk1
nk2
nk4