Om oss

En filmfestival om fred og forsoning, krig og konflikt…

Bakgrunn

Initiativet til å etablere Movies on War (MoW) kom fra det regionale filmmiljøet representert ved Østnorsk filmsenter og Film3, som i sin tur kontaktet Elverumregionen næringsutvikling AS (ERNU). Forslaget ble utredet og resulterte i at festivalen ble arrangert første gang i 2011. Festivalen finner sted medio november hvert år. I de første fire gjennomføringene var MoW organisert som et prosjekt i regi av ERNU. Fra 2015 er festivalen etablert som et ikke-kommersielt aksjeselskap eid av ERNU.

Festivalprofil

Movies on War er viet film om fred og forsoning, krig og konflikt. Filmene vi viser i våre program dekker hele spekteret av væpnede konflikter uansett geografi, og gir innblikk i sosiale bevegelser, kulturelle begivenheter, folkelig opprør og politisk endring, både i fortid og nåtid. Siden filmmediets spede begynnelse har filmskapere utnyttet filmens språk til refleksjon over verdens kriger og konflikter. De har arbeidet for en bedre forståelse av de menneskelige, politiske, militære og sosiale drivkreftene bak disse konfliktene, og gjennom dette bidratt til arbeid for fred.

Som et unikt kulturinitiativ nasjonalt så vel som internasjonalt ønsker festivalen å bidra til å gjøre Innlandsregionen til en kjent og attraktiv destinasjon. Stedsutviklingen i Elverum har lang og tett historie knyttet til krig og konflikt, og bybildet har blitt sterkt påvirket av konflikter både fjern og nær fortid. Lokal forankring og lokalt eierskap er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle festivalen nettopp på dette stedet. Vi har god støtte fra offentlige myndigheter i regionen, og et nært samarbeid med andre utdannings- og kulturinstitusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.

Styret – Movies on War AS

Inger Berger Bjørnebye
ERNU. Styreleder.

Mette Kynsveen
Kulturhussjef, Elverum kommune.
Styremedlem.

Terje Nilsen
Daglig leder, Østnorsk filmsenter. Styremedlem.

Jørn Øversveen
Rådgiver for kultur, Hedmark fylkeskommune. Styremedlem.

Sven Arild Storberget

Styremedlem.

Programrådet – Movies on War 2017

Torunn Nyen
Kortfilmfestivalen.
Programrådsleder.

Øystein Egge
Daglig leder,
Movies on War.

 

Dag Hoel
Filmprodusent og forfatter.

Mette Kynsveen
Kulturhussjef, Elverum kommune.

Strategiplan 2015–2020

Kontakt oss

DAGLIG LEDER
Øystein Egge
Mail
Tlf. ‭+47 986 01 734‬

PROGRAMANSVARLIG
Torunn Nyen
Mail
Tlf. ‭+47 913 93 259‬

STYRELEDER
Inger Berger Bjørnebye
Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­Ut­vik­ling
Mail
Tlf. +47 932 67 505

FILMBOOKING
Jon Andreas Sanne
Mail
Tlf. +47 930 72 499

WEB OG DESIGN
Eivind Høi­myr
Mail
Tlf. +47 40 55 06 95

PRESSEANSVARLIG
Erik Larsen
Mail
Tlf. +47 99 53 91 11

GJESTEKOORDINATOR
Karoline Hovsengen
Mail
Tlf. +47 99 39 68 49

POSTADRESSE
Movies on War
Storgata 20
2406 Elverum