Om oss

En filmfestival om krig og konflikt for fred og forsoning

Bakgrunn

Initiativet til å etablere Movies on War (MoW) kom fra det regionale filmmiljøet representert ved Østnorsk filmsenter og Film3, som i sin tur kontaktet Elverumregionen næringsutvikling AS (ERNU). Forslaget ble utredet og resulterte i at festivalen ble arrangert første gang i 2011. Festivalen finner sted medio november hvert år. I de første fire gjennomføringene var MoW organisert som et prosjekt i regi av ERNU. Fra 2015 er festivalen etablert som et ikke-kommersielt aksjeselskap og er fra 2019 eid av Peer Væringsaasens Nationalfond.

Festivalprofil

Movies on War er viet film om krig og konflikt, fred og forsoning. Filmene vi viser i våre program dekker hele spekteret av væpnede konflikter uansett geografi, og gir innblikk i sosiale bevegelser, kulturelle begivenheter, folkelig opprør og politisk endring, både i fortid og nåtid. Siden filmmediets spede begynnelse har filmskapere utnyttet filmens språk til refleksjon over verdens kriger og konflikter. De har arbeidet for en bedre forståelse av de menneskelige, politiske, militære og sosiale drivkreftene bak disse konfliktene, og gjennom dette bidratt til arbeid for fred.

Som et unikt kulturinitiativ nasjonalt så vel som internasjonalt ønsker festivalen å bidra til å gjøre Innlandsregionen til en kjent og attraktiv destinasjon. Stedsutviklingen i Elverum har lang og tett historie knyttet til krig og konflikt, og bybildet har blitt sterkt påvirket av konflikter både fjern og nær fortid. Lokal forankring og lokalt eierskap er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle festivalen nettopp på dette stedet. Vi har god støtte fra offentlige myndigheter i regionen, og et nært samarbeid med andre utdannings- og kulturinstitusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt.

Styret – Movies on War AS

Per Egil Andersen
Rektor, Elverum Folkehøgskule. Styreleder.

Mette Kynsveen
Kulturhussjef, Elverum kommune.
Styremedlem.

Eivind Høimyr
Fotolærer, Elverum Folkehøgskule.
Styremedlem.

Mona Pedersen
Avdelingsdirektør, Anno Museum avdeling Kongsvingerregionen
Styremedlem.

Programrådet – Movies on War 2024

Øystein Egge
Festival- og Programrådleder,
Movies on War.

 

Torunn Nyen
Kurator og ansvarlig for Nordisk konkurranse,
Movies on War.

Diedie Weng

Filmskaper og dokumentarist

Mette Kynsveen
Kulturhussjef, Elverum kommune.

Karoline
Hovsengen
Film- og festivalarbeider, Movies on War.

Birgitte Sigmundstad
Regissør og visuell artist

Strategiplan 2024–2028

Kontakt oss

FESTIVALSJEF
Øystein Egge
Mail
Tlf. ‭+47 986 01 734‬

NORDISK KONKURRANSE
Torunn Nyen
Mail
Tlf. ‭+47 913 93 259‬

STYRELEDER
Per Egil Andersen
Rektor Elve­rum­ Folkehøgskule
Mail
Tlf. +47 922 29 855

FILMPRINT
Jon Andreas Sanne
Mail
Tlf. +47 930 72 499

PRODUSENT
Karoline Hovsengen
Mail
Tlf. +47 99 39 68 49

POSTADRESSE
Movies on War
Strandbygdveien 143
2408  Elverum