Øystein Egge er daglig leder for Movies on War 2018

Styret i Movies on War har vedtatt å ansette Øystein Egge som daglig leder for festivalen som går av stabelen 15. – 17. november.

– Det er en stor ære å få jobbe med Movies on War, jeg ønsker å satse på og engasjere et yngre publikum. Med det sagt skal jeg fortsette det gode arbeidet for at alle perspektiver ivaretas, understreker Egge.

Egge har en mastergrad i Film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere jobbet som festivalsjef for Studentfilmfestivalen på Lillehammer, vært produsent for Amandus – Lillehammer internasjonale studentfilmfestival, samt koordinert New Nordic Films under Haugesund internasjonale filmfestival. Han har også arbeidet i Norsk filmklubbforbund der han nå sitter i styret.

Inger Berger Bjørnebye og Øystein Egge er klare for ny årgang

Styreleder i Movies on War AS, Inger Berger Bjørnebye er fornøyd med valget

– Styret og jeg er veldig glade for at Øystein kunne ta på seg dette oppdraget! Vi er spente og forventningsfulle, selvsagt, men sikre på at han med sin allsidige bakgrunn fra festivalarbeid, og sitt engasjement og evne til å tenke nytt, har mye å tilføre vår region generelt og Movies on War spesielt.

Øystein Egges uttalelse om den nye stillingen

– Det er en stor ære å få jobbe med Movies on War, siden festivalen er så unik også i et internasjonalt perspektiv. Jeg synes det er spesielt viktig å få satt filmopplevelser i kontekst, – særlig for det yngre publikum som blir bombardert med levende bilder døgnet rundt uten at noen stiller kritiske spørsmål eller debatterer innhold. Movies on War er en festival som ønsker å gjøre nettopp det, og samtidig gjøre noe spesielt rundt hver enkelt film, gjennom blant annet foredrag, seminarer og møter mellom mennesker.

– Jeg beundrer det arbeidet som er blitt gjort tidligere og ser store muligheter for denne festivalen i fremtiden. Movies on War på Elverum er en arena der man kan bli klokere på den verden vi lever i. Jeg lover å legge ned mye arbeid i å engasjere de unge, samtidig som jeg vil jobbe så godt jeg kan for at absolutt alle skal gå hjem minst ett perspektiv rikere.

Et solid team

Egge kan støtte seg på et erfarent programråd bestående av festivalveteran Torunn Nyen, kulturhusleder Mette Kynsveen og forfatter og filmprodusent Dag Hoel. Lærer og mediedesigner Eivind Ellingsen Høimyr har vært med i staben siden starten i 2011 og er nå også vårt bindeledd til Elverum folkehøgskole som nylig inngikk en intensjonsavtale med festivalen. Festivalarbeider Karoline Hovsengen er årets gjestekoordinator, og en engasjert gjeng frivillige er også i år med på laget.

Som et unikt kulturinitiativ, nasjonalt så vel som internasjonalt, ønsker Movies on War å bidra til å gjøre innlandsregionen til en kjent og attraktiv destinasjon. Stedsutviklingen i Elverum har lang historie knyttet til krig og konflikt, og bybildet har blitt sterkt påvirket av konflikter både fjern og nær fortid. Lokal forankring og lokalt eierskap er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle festivalen nettopp på dette stedet. Vi har god støtte fra offentlige myndigheter i regionen, og et nært samarbeid med utdannings- og kulturinstitusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt. Festivalen får også i år tilskudd av Sparebank1, Elverum kommune og Hedmark fylkeskommune.

Kontakt og info:

Daglig leder Øystein Egge
Tlf. 986 01 734

Styreleder Inger Berger Bjørnebye
Tlf. 93267505

Programrådsleder Torunn Nyen
Tlf. 91393259