Paneldebatt om mediedekningen av den spanske borgerkrigen

Hvor er engasjementet vårt i dag?

Glimt fra en paneldebatt til ettertanke.

movies-on-war-2016-spanske-borgerkrigen_web_01

Paneldeltakere (f.h.) Sigrun Slapgård, Rolf Werenskjold og Kjell Billing. Leder av debatten var Jan Erik Holst.

Lørdag markerte MoW at det er 80 år siden den spanske borgerkrigen med visning av dokumentarer og paneldebatt. Vår tids nyhetsdekning av krigen i Syria viste seg å gjøre paneldebattens tittel, «Medienes dekning av borgerkrigen», brennende aktuell.

Det foregår en kamp om å vinne historien i mediene, en kamp som ettertidens historieskriver må forholde seg til. Mediene klarer ikke fange kompleksiteten i et samfunn i krig, de vil alltid tegne krigen i fronter etter sin egen forståelse, hevdet førsteamanuensis Rolf Werenskjold. Den britiske filmavisen gikk så langt som å bruke klipp fra Hollywoodfilmer for å illustrere sine reportasjer fra krigsfronten!

Ja, sa journalist Sigrun Slapgård seg enig, det vil alltid være min vinkling på historien, men faktaene kan likevel være slående. For meg handler det om måten man setter faktaene sammen på. Vi vet for eksempel at det internasjonale engasjementet for å hjelpe krigsofrene fra den spanske borgerkrigen var enorm. I Norge mobiliserte man til innsamling av penger under denne parolen: «Hvert fylke sin ambulanse til Spania». Hvor finner vi et tilsvarende engasjement for å hjelpe Syrias krigsofre i dag?

movies-on-war-2016-spanske-borgerkrigen_web_02

Illustrasjon fra filmavis hvor lyden er lagt til i etterkant. Skjøt hun eller ikke?