Pitchekonkurranse

Movies on War støtter den beste idéen til en spillefilm, tv-serie eller dokumentar innen temaet krig og konflikt, fred og forsoning med 100 000 kr!

Se hvem som vinner 100 000 kr til sitt filmprosjekt

Sparebank1 Østlandet støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling for en film eller TV-serie. Filmen/serien kan være fiksjon eller dokumentar, den kan være kort eller lang. Den skal omhandle temaer som krig og konflikt, fred og forsoning.

Kriterier

 • Konkurransen er åpen for norske manusforfattere. Manusforfattere som er forhindret fra selv å presentere prosjektet, kan la seg representere av stedfortreder.
 •  Tematikken skal være knyttet til Movies on War sitt virkefelt. Ideen må være
  relatert til krig og konflikt, fred og forsoning. Vi vil gjerne ha bidrag som utvider perspektivene og forståelsen av krig og konsekvensene av krig.
 • Prosjektet, enten det er fiksjon eller dokumentar, skal være tenkt i langfilm eller
  serie-format. Det er en styrke, men ikke en forutsetning, om en produsent
  er tilknyttet prosjektet.

Hvordan foregår konkurransen?

 • Pitchen vil foregå på dagtid torsdag 21. november 2019 i Elverum kulturhus.
 • Hvert prosjekt får 7,5 minutter til å presentere ideen. Presentasjonen kan
  inneholde muntlig fremlegg, filmklipp og annet som utdyper ideen.
 • Juryen, som består av representanter fra filmbransjen, har deretter 7,5 minutter
  til å stille spørsmål.
 • Vinneren kåres på grunnlag av pitchen. Juryen vurderer prosjektet ut fra
  originalitet, faglig styrke, gjennomførbarhet, og relevans.
 • Premien på kr 100 000 er gitt av Sparebank1 Østlandet og skal benyttes til
  utvikling av manus. For dokumentarfilmer er prosjektutvikling likestilt med
  manusutvikling.
 • Kunngjøring av vinneren skjer på åpningen av Movies on War torsdag kveld
  21. november i Storstua, Elverum kulturhus.
 • Den ferdige filmen/serien skal kunne vises vederlagsfritt på Movies on War.

Tusen takk

Movies on War ønsker å rette en stor takk til Sparebank1 Østlandet som leverer premien.

Takk til Østnorsk filmsenter som har støttet programmet.

Billetter

OBS! Eventet er gratis, men du må likevel hente ut billetter ved Kulturhuset, Elverum Folkebibliotek eller Fåvang.

21/11, 13:00
Elverum Kulturhus - Veslestua

Tid og sted