Prof. Tormod Heier og Minister Pär Stenbäck om finsk og svensk NATO-medlemskap

 • Tormod Heier
  Tormod Heier Foredragsholder
 • Pär Stenbäck
  Pär Stenbäck Tidligere utenriksminister i Finland
 • Jan Eirik Krey
  Jan Eirik Krey Leder Elverum og omegn Forsvarsforening
 • Carola Bjørklund
  Carola Bjørklund Pensjonert diplomat

Tid og sted

Foredrag
16/11, 18:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Om arrangementet

Under årets Movies on War kommer tidligere finsk utenriksminister Pär Stenbäck og professor Tormod Heier fra Forsvarets høgskole for å innlede om hva et finsk og eventuelt svensk NATO-medlemskap betyr for NATO og ikke minst hva det vil bety for finsk, norsk og nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Betyr et samlet Norden i NATO økt sikkerhet for regionen? Samtalen ledes av pensjonert diplomat Carola Bjørklund og leder for Elverum- og omegn Forsvarsforening Jan Eirik Krey.
Arrangementet er et samarbeid mellom Movies on War, Generalgården, Elverum- og omegn Forsvarsforening og Elverum bibliotek.
Sted og tid: Elverum kulturhus Storstua 16.11 klokken 18:00

Pris: 250,- UngINN: 125,-

Gratis med festivalpass

Om deltakerne

Pär Stenbäck (født 12. august 1941 i Borgå, Finland) er en finsk politiker. Han har vært medlem av byrådet i Esbo og var i perioden 1970–1985 medlem av Finlands riksdag. Han var finsk undervisningsminister 1979–1982 og utenriksminister 1982-1983. Videre var han partileder for Svenska folkpartiet i perioden 1977-1985. Han har også vært generalsekretær Det internasjonale Røde Kors i Genève og for Nordisk ministerråd i København. Han var også grunnleggende medlem i Internatinal Crisis Group fra 1995-2020,  Han har skrevet seks bøker og vært kolumnist i Hufvudstadsbladet de siste tyve årene. Han mottok storkorset i St. Olavsordenen i 1982.

 

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet som offiser i Hæren. Som forsker har han derfor militær erfaring fra blant annet Etterretningstjenesten, Brigade Nord, Forsvarsdepartementet og Afghanistan. Heier har i årenes løp skrevet en rekke bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hovedfokuset har vært på manglende samsvar mellom militær maktbruk og politisk måloppnåelse. Hans siste bok var som redaktør for antologien Krigen i Ukraina denne våren.

 

Carola Bjørklund ble født i Finland. Kom til Norge i 1970.Utdannet jurist fra Oslo Universitet, med spesialisering innenfor internasjonal rett. Hun kom inn i norsk utenrikstjeneste i 1980 og startet sin diplomatkarriere som konsul i Minnapolis og deretter stasjoneringer i Washington DC og i Sveits.

Hovedinnsatsområdet i UD over 20 år var folkerettslige avtaleforhandlinger, ofte rettet mot spesielt Russland og Ukraina, i tillegg til å tjenestegjøre som hjemmebasert ambassadør for Europarådet i Strasbourg i årene 2010-2013.

Carola er i dag pensjonert fra utenrikstjenesten og er mest kjent for oss her i Elverum som siden 2020 eier av Generalgården hvor hun og hennes samboer Ola Bleken Rud aktivt arbeider for at denne historiske bygningen skal bevares og kunne brukes av befolkningen i Elverum.

 

Jan Eirik Krey er pensjonert offiser fra Forsvaret og har jobbet i et nasjonalt og globalt firma med stats- og samfunnssikkerhet som hovedoppgave.Han har blant annet vært operasjonsleder og stabssjef for de internasjonale styrkene i Nord-Afghanistan, Regional Command North i 2006 og 2007.Fra 2001 til 2004 jobbet han i Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) hvor han var sterkt involvert i utformingen og implementeringen av NATOs nye kommandostruktur.  Før det var han saksbehandler for NATOs forsterknings planverk til Norge, og ledet arbeidet med utviklingen av det første samlede Fellesoperative planverket for Norge.

Tid og sted

Foredrag
16/11, 18:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Mer «Books on War»: