Elverum folkehøgskule

Elve­rum folke­høg­skule har spilt en bety­de­lig rolle i norsk his­to­rie – da sær­lig krigs­his­to­rie – siden sko­len ble etab­lert i 1928. I april­da­gene 1940 flyk­tet regje­rin­gen hit, og [...]