Movies on War film camp 19.-23. juni 2021

Ønsker du å lære hvordan du lager en dokumentarfilm? Er du opptatt av rettferdighet, å stille vanskelige spørsmål, miljø, menneskerettigheter eller liknende? Bli med på årets Movies on War film [...]

Glomdalsmuseet

Glom­dals­mu­seet i Elve­rum har et moderne auditorium/kinosal med ca 150 seter byg­get i 2007. Den lig­ger i til­knyt­ning til stort resep­sjons­areal og kafe Vel­eg­net for spe­si­elle [...]