Tilbakeblikk på Movies on War 2016

Dette er noe av det jeg elsker med Movies on War; å sluke ukjent dokumentarfilm på stort lerret, la inntrykkene synke inn og bli vekket opp fra de tankene jeg vanligvis gjør meg om verden.