Elverum kulturhus

Kul­tur­hu­set har 2 saler: STORSTUA med 350 seter og VESLESTUA med 63 seter. Begge saler egner seg for fes­ti­va­lens bruk med mulig­het både for inn­led­ning og etter­føl­gende debat­ter. Begge [...]