0

Tilbakeblikk på Movies on War 2016

Dette er noe av det jeg elsker med Movies on War; å sluke ukjent dokumentarfilm på stort lerret, la inntrykkene synke inn og bli vekket opp fra de tankene jeg vanligvis gjør meg om verden.

0

Tilbakeblikk på Movies on War 2014

Hvem kan ikke la være å minnes 2014? Det var året da Thorvald Stoltenberg forestod åpningen og Anja Breien satt i pitche-juryen, og viste sin utmerkede dokumentarfilm Jezidi – om dette spesielle [...]