Ola MørkhagenLeder, seksjon for kulturhistorie ved Glomdalsmuseet
    NO EN