Ola MørkhagenLeder, seksjon for kulturhistorie ved Glomdalsmuseet