Zone Of Interest Cannes Image
Zone Of Interest Cannes Image
TZOI Hedwig
TZOI Hedwig
TZOI Rudolf
TZOI Rudolf

The Zone of Interest

England, Polen, USA | 2023 | 104 minutter

Visninger

Førpremiere
18/11, 12:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Omtale

Jonathan Glazer ble tildelt Grand Prix for “The Zone of Interest” under årets filmfestival i Cannes, og filmen har blitt et av årets mest bejublede verk blant kritikere. Den er basert på Martin Amis’ bok med samme navn fra 2014 og gir oss et marerittaktig og originalt innblikk i livet til Auschwitz-kommandant Rudolf Höss og hans kone, som lever et idyllisk og svært paradoksalt liv midt blant asken av deres grusomme gjerninger.

Historien følger dagliglivet til Hedwig (spilt av Sandra Hüller) og Rudolf Höss (spilt av Christian Fiedel). De bor i et herskapshus som bokstavelig talt ligger vegg i vegg med togspor og gasskamre, midt i Auschwitz, den beryktede konsentrasjonsleiren i Polen. Rudolf er sjef for dette grusomme anlegget, mens Hedwig prøver å opprettholde en fasade av suksess. Hun inviterer gjester til hyggelige sammenkomster, viser dem rundt i sin velstelte hage, og gir dem gavmildt klær fra “Kanada” (deres spøkefulle kallenavn for konfiskerte varer, tatt fra fangene på den andre siden av muren). Rudolf, på sin side, føler på en uhyggelig byrde med å være så effektiv som mulig i denne grusomme maskinen.

Filmen er skutt på location, og den ubeskrivelige ondskapen som omgir dem forblir mesteparten av tiden skjult, men er alltid nærværende, gjennom subtile lydeffekter, detaljer, og tilskuerens forhåndskunnskap om situasjonen. The Zone of Interest utforsker det hverdagslige i en umenneskelig situasjon, og gjennom sitt formspråk forsterker den grusomheten på en nesten uutholdelig måte. Filmskaperen bruker termokamera i noen sekvenser for å gi oss et forstyrrende forvrengt syn på verden, og lydsporet, med en hjemsøkende musikk komponert av Mica Levi, skaper en ytterligere uhyggelig, og nesten uvirkelig atmosfære som minner oss om Glazers tidligere verk Under the Skin fra 2013.

The Zone of Interest er uten tvil en moderne klassiker som våger å utforske en av menneskehetens dypeste mørke på en forstyrrende måte som man sent vil glemme.

“It’s a stark reminder of our complicity and the capacity for great evil in the most mundane of circumstances. I’ll never forget the experience of watching it, even if I can’t ever bring myself to endure it again.” –  Maureen Lee Lenker – Entertainment Weekly

English

One of the most remarkable films of recent years about Holocaust

Jonathan Glazer was awarded the Grand Prix for The Zone of Interest at this year’s Cannes Film Festival, and the film has quickly become one of the most acclaimed works of the year among critics. It is based on Martin Amis’ 2014 book of the same name and provides us with a nightmarish and original glimpse into the lives of Auschwitz commandant Rudolf Höss and his wife, who paradoxically lead an idyllic life amidst the ashes of their heinous deeds.

The story follows the daily lives of Hedwig (played by Sandra Hüller) and Rudolf Höss (played by Christian Fiedel). They live in a mansion that is literally adjacent to the gates and gas chambers, right in the heart of Auschwitz, the infamous concentration camp. Rudolf is the head of this cruel facility, while Hedwig strives to maintain a facade of a successful staying-at-home wife. She invites guests to pleasant gatherings, shows them around her well-tended garden, and generously distributes clothing from “Kanada” (their playful nickname for confiscated goods, taken from the prisoners on the other side of the wall). Rudolf, on the other hand, grapples with the eerie burden of being as efficient as possible in this brutal machine.

The film is shot on location, and the indescribable evil that surrounds them remains mostly hidden but always present through subtle sound effects and details, and with all the knowledge we as spectators bring with us. The Zone of Interest explores the mundane in an inhumane situation, and through its artistic expression, it amplifies the cruelty in an almost unbearable manner. The filmmaker employs thermal cameras in some sequences to provide us with a disturbingly distorted view of the world, and the soundtrack, featuring haunting music composed by Mica Levi, creates an additional eerie and almost surreal atmosphere, reminiscent of Glazer’s previous work Under the Skin from 2013.

The Zone of Interest is undoubtedly a modern classic that dares to explore one of humanity’s darkest depths in a disturbing way that will linger in one’s memory for a long time.

“It’s a stark reminder of our complicity and the capacity for great evil in the most mundane of circumstances. I’ll never forget the experience of watching it, even if I can’t ever bring myself to endure it again.” –  Maureen Lee Lenker – Entertainment Weekly

 

Trailer

Visninger

Førpremiere
18/11, 12:00
Elverum Kulturhus - Storstua

Fakta

Tema: Holocaust

Sjanger: Drama

Nasjonalitet: England, Polen, USA

Spilletid: 104 minutter

Språk: Tysk, Polsk

Undertekster: Engelsk

Regi: Jonathan Glazer

Med: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth, Max Beck

Aldersgrense: 15 år